Assoc. Prof. Zoltán Porkoláb, Ph.D.
Department of Programming Languages and Compilers
Faculty of Informatics
Eötvös Loránd University
ELTE IK

News
Actual
Earlier

Lectures
Prog. Languages 1
Advanced C++
Generative Prog. (Ph.D.)
Software Metrics (Ph.D.)
Bolyai Math-Info seminar

GAMF
Dept. of Informatics
MIN1G2
MIN1J1

Research
Generative programming
Publications

Projects
Student thesis
Co-operative education
Simpeer
OO Metrics on .NET
IKKK

Contact
Contact
Lesson schedule
Curriculum Vitae

Links
Links
cadesign
Kötelező beadandó feladat Programozási Nyelvek (C++) tárgyból - 2008.04.22.

Javítás határideje: 2008.05.17. 24.00h-ig

Eredmények itt

A programozási nyelvek tárgy előadás aláírásának feltétele egy kötelező beadandó feladat elkészítése. A feladatot e-mail-ben kell elküldeni a patakino@elte.hu címre 2008.05.11. 24.00h-ig. A levél tárgya: cpp beadando legyen és a levél attachmentként tartalmazzon egyetlen C++ forrásfájlt, a hallgató 7 karakteres eha-kódja néven, cpp kiterjesztéssel. Például: POZKAAT.cpp. A levél törzsében írják le, hogy milyen szakos a küldő.

A programokat szabványos C++-ban kell megírni tetszőleges eszközökkel, de a tesztelés a panda.inf.elte.hu g++ fordítóval fog történni.

A feladat két bűvös kocka összehasonlítása, és annak megállapítása, hogy azonos állapotban vannak-e. Két kocka azonos állapotban van, ha a TELJES kocka élek mentén történő 90 fokos forgatások sorozatával egymásba transzformálhatóak.

A kockát a standard inputon vannak megadva, síkba terített formában, pl:

. . . B B B . . . . . .
. . . B B B . . . . . .
. . . B B B . . . . . .
L L L T T T R R R U U U
L L L T T T R R R U U U
L L L T T T R R R U U U
. . . F F F . . . . . .
. . . F F F . . . . . .
. . . F F F . . . . . .
. . . B B B . . . . . .
. . . B B B . . . . . .
. . . B B B . . . . . .
L L L T T T R R R U U U
L L L T T T R R R U U U
L L L T T T R R R U U U
. . . F F F . . . . . .
. . . F F F . . . . . .
. . . F F F . . . . . .

A kockát csak az élei mentén vágjuk fel, tehát a lapjai egybefüggőek maradnak. A lapok nem feltétlenül egyszinűek.

Az első 118 108 nem newline karaktert követi a következő kocka leírása.

A programot különböző szinteken lehet megoldani:

2-es jegyért a program mindig a fenti ábrán látható módon felvágott kockát kapja inputként. Feltételezhető, hogy a bűvös kocka szabályos.

3-as jegyért fel kell ismerni, ha a kocka 6 színnél többet tartalmaz, vagy az egyes színekből nem pontosan 9 darab van.

4-es jegyért a kocka más síkbaterített módon is meg lehet adva, pl:

  X
XXXX
  X
Y
YYYY
    Y

5-ös jegyért ekvivalensnek kell tekintenünk azt a két kockát, amelyeket azonossá tehetünk valamelyikük pontosan egy szabályos Rubik-kocka forgatás segítségével.

A program a standard outputra csak következőt írhatja ki (ékezetek nélkül):

azonos

vagy

kulonbozo

vagy

ervenytelen (csak 3-as vagy afeletti érdemjegyért).

Nappali programtervező informatikusok számára a géptermi ZH előfeltétele a beadandó program legalább 3-as szinten történő elkészítése. Esti programtervező informatikusok és azok a matematikusok, akik gyakjegyet és vizsgajegyet is szeretnének, a beadandó program alapján kapnak gyakorlati jegyet.

Beadandó csak a forráskód, EHAKOD.cpp néven, a patakino@elte.hu címre elküldött levél mellékleteként.

Példa inputok
azonos, 2-es szint
azonos, 2-es szint
azonos, 2-es szint
azonos, 2-es szint
kulonbozo, 2-es szint
ervenytelen, 3-as szint
azonos, 4-es szint
kulonbozo, 4-es szint
azonos, 5-os szint
kulonbozo, 5-os szintProgramozási Nyelvek tárgyak - 2007.02.12.

A Programozási nyelvek előadások és gyakorlatok célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat az általános ismereteket, melyek a modern programozási nyelvek használatához szükségesek: előfordítók, névterek, láthatóság, élettartam, függvényhívás, paraméterátadás, osztályok, öröklődés, polimorfizmus, generikusok, stb.

A két féléven át tartó tárgy egyik felében a C++, a másikban az ADA ill. Java nyelv lesz ebben segítségünkre. Azt javasoljuk, hogy elsőként a C++-os félévet vegyék fel. Ez a tárgy a Programozó Informatikus B.SC. szakon, az A és B szakirányon Programozási nyelvek I., a C szakirányon Programozás nyelvi eszközei néven szerepel. Ez ekvivalens a Programozó matematikus szak Progrmozási nyelvek II. tárgyával. Az előadás közös lesz. A gyakorlatok szakirányonként kerülnek megtartásra.


Kooperatív képzés a Nokia-ban - 2007.02.12.

Újra lehet jelentkezni a kooperatív képzés keretén belül a NOKIA-ba.