Algoritmusok tervezése és elemzése

Az előadás célja, hogy kialakítsa a számítógépes algoritmusok hatékonyságvizsgálatának igényét és készségét. Bevezetésre kerülnek a hatékonyság mérésének legfontosabb jellemzői és példákon keresztül a meghatározásukhoz használatos matematikai eszközök. Bemutatásra kerülnek a hatékony algoritmusok tervezésére használatos legfontosabb technikák, külön csoportosítva az adatszerkezet megfelelő megválasztásán, ill. az algoritmus alkalmas szervezésén alapuló módszereket. Az alkalmazott matematika szakos  hallgatók az előadás elején egy rövid módszertani bevezetőt is kapnak.


Azonosító: IKP-ASZ1E, IKP-ASZ2E, maln1k25/ea1, maln1k25/ea2

Szak: programozó matematikus, programtervező matematikus és alkalmazott matematikus szak

Óraszám: 2+2, 2+2


Számonkérés módja: kollokvium, gyakorlati jegy


Javasolt félév a programozó és programtervező matematikus szakon: 3. és 4.

Követelmények:

A záró kollokvium a 2. félév végén a programozó, programtervező matematikus szakon írásbeli, az alkalmazott matematikus szakon szóbeli vizsga, melynek előfeltétele a gyakorlati jegyek megléte.

A gyakorlati jegy feltétele a beadandó programok elkészítése (az alkalmazott matematikus szakon opcionális) és a zárthelyi dolgozatok mindegyikéből legalább az elégséges minősítés megszerzése. A beadandó programok, ill. zárthelyik száma legalább kettő, a tényleges értéket a gyakorlatvezetők határozzák meg.


Tematika

Irodalom: