Formális nyelvek

Az előadás célja, hogy megalapozza egyrészt a magasabb szintű számításelméleti tanulmányokat, megadja másrészt bizonyos gyakorlati feladatok (természetes nyelvek feldolgozása, természetes nyelvek gépi fordítása, programozási nyelvek fordítása és értelmezése) megoldása során használt eszközök elméleti hátterét. Bevezetésre kerülnek a szintaxis leírásra használatos legfontosabb eszközök (BNF, szintaxis diagram). Kifejlesztésre kerülnek azok a matematikai eszközök, melyekkel a szintaxis elemzés témaköre absztrakt szinten tárgyalható (formális nyelvtanok, absztrakt matematikai gépek). Az előadás a legfontosabb elemzési módszerek bemutatásával zárul.


Kurzuskód: IP-08aFNYE, IP-08bFNYE, IP-08cFNYE, IP-08eFNYE

Szak: Programtervező informatikus BSc

Óraszám: 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

Kreditszám: 2+2, összesen 4 kredit

Számonkérés módja: kollokvium, gyakorlati jegy

Előfeltétel: Diszkrét matematika 1 teljes elvégzése (gyakorlati jegy + kollokvium)

Az ajánlott tanterv szerinti félév: a tanulmányok 2. féléve (de mivel a páratlan félévekben is indul keresztfélévként, ezért minden félévben felvehető)

 


 

Követelmények:

A gyakorlati jegy feltétele a zárthelyi dolgozatok mindegyikéből legalább az elégséges minősítés megszerzése. A zárthelyik száma legalább kettő, tényleges számukat és a gyakorlati jegy meghatározásának konkrét feltételeit a gyakorlatvezetők határozzák meg.

A kollokvium írásbeli, félévenként 2 ismétlési lehetőséggel.

Az esti tagozaton az óraszámok és a követelmények ettől kissé eltérhetnek.


Tematika

 


Irodalom magyar nyelven:

Ajánlott még: