A Java nyelvhez kapcsolódó kurzusok


Programozási nyelvek (Java)
IP-08ctPNY2EG, IP-ePNYE2E/IP-ePNYE2G

A Programtervező informatikus BSc-n a nappali tagozaton a C szakirányosoknak és az esti tagozaton meghirdetett tárgy, 2+2 óraszámban. Az őszi félévekben hallgatható. Előfeltétele: "Programozás". Ajánlott félév: 3. Számonkérés: összevont (géptermi zárthelyik, beadandó programok, teszt).

Osztott rendszerek - gyakorlat (IP-cORG)

Programozó informatikus C szakirányos hallgatóknak szóló gyakorlat. Előfeltétel: IP-cPNYE2. Számonkérés: gyakorlati jegy (géptermi zh-k).

Elosztott alkalmazások készítése I. (IPM-08sztEAK1EG és IPM-08EsztEAK1E)

Mesterszakos hallgatóknak Szoftvertechnológia szakirányon.

Elosztott alkalmazások készítése II. (IPM-08sztEAK2E és IPM-08EsztEAK2E)

Mesterszakos hallgatóknak Szoftvertechnológia szakirányon.

Java alkalmazások (IP-bJA)

A programtervező informatikus B-szakirányon kötelező tárgy. Harmadévben célszerű felvenni, a C++ és az Elemi alkalmazások 4. után. Hasznos lehet előtte elvégezni az IKP-V1JAV vagy az IP-cPNYE2 tárgyakat is (pl. speciként). Óraszám: 2+2. Kredit: 0+4. Számonkérés: gyakorlati jegy (beadandók, géptermi zh-k). A tavaszi félévekben van meghirdetve. (Az előadás egybe van vonva az IKP-9021 tárggyal.)

Java (if1n1i02 és if1n2i02)

Fizikusok számára meghirdetett tárgy 1+2 óraszámban, 3 kreditért. Számonkérés: kollokvium (géptermi vizsgazh).

Haladó Java

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen meghirdetett kurzus egy gyakorlat, heti két órában. Számonkérés: gyakorlati jegy (géptermi zh). (saját oldal)


Segédanyagok

Diasorok, példaprogramok

Hasznos jegyzet


Kozsik Tamás