Ada ea/gyak tematika

 1. Eloadás:

  A tárgy célja, kapcsolódása más tárgyakhoz. Követelmények.
  Az Ada nyelv tervezési szempontjai, története. GNAT.

  Deklarációs rész, változódefiníciók, alaptípusok, utasítások, kifejezések.
  Utasítások: értékadás, elágazások és ciklusok.

  Gyakorlat:

  A GNAT használata Linux és Windows alatt.
  Egyszeru algoritmusok lekódolása: 10!, lnko kétféleképpen, tökéletes számok, Newton-iteráció stb.
  Az Ada.Integer_Text_IO használata: adatok bekérése és kiírása.

 2. Eloadás:

  Programegység: specifikáció és törzs. Fordítási egység, könyvtári egység.
  Beágyazás és blokkszerkezet.
  Alprogramok: eljárások és függvények. Paraméterek módja, információcsere.
  Csomagok: bevezetés.
  With és use az Adában.

  Gyakorlat:

  Az elozo órai programok átírása eljárások és függvények segítségével.
  out: másodfokú egyenlet megoldása. Esetleg ciklus helyett rekurzió is.

 3. Eloadás:

  Erosen típusos nyelv. Statikus és dinamikus típusellenorzés.
  Típusok az Adában: alaptípusok, származtatás, altípusképzés, felsorolási típus, tömb típus. Nem teljesen meghatározott típus.

  Gyakorlat:

  Tömbökön értelmezett algoritmusok megvalósítása. Maximumkeresés, rendezés, összegzés.
  Mátrixmuveletek. Eljárással és függvénnyel való megvalósítások, ezek különbözosége és átjárhatósága. Rekurziót alkalmazó megoldások.

 4. Eloadás:

  Rekord. Diszkrimináns, variáns rekord.
  Csomagok. Típusmegvalósítás és singleton.
  Átlátszatlan típus. Korlátozott típus.
  Egységbe zárás, információ elrejtése.

  Gyakorlat:

  Mátrix típus megvalósítása csomagban.
  Verem típus megvalósítása, tömbös reprezentáció. Diszkrimináns.

 5. Eloadás:

  Polimorfizmus. Generic.

  Gyakorlat:

  A Verem típus, valamint a rendezo program átalakítása sablonná.

 6. Eloadás:

  Hatókör, láthatóság, élettartam. Változók leképzése a memóriára.
  Blokkszerkezetes nyelvek.
  Ada: Gyerekcsomagok. Blokk utasítás.
  Kivételkezelés.

  Gyakorlat:

  Kivételek a Verem típus megvalósításánál.
  Gyakorlás az elso zh-ra.

 7. Eloadás:

  Paraméterátadás.
  Paraméterek megfeleltetése az Adában.
  Paraméterek alapértelmezett értékkel.
  Túlterhelés. Felüldefiniálás.
  Fájlkezelés. Stream-ek?
  Kifejezések, operátorok. Attribútumok.

  Gyakorlat:

  Egyszeru fájlfeldolgozási feladatok: Text_IO és Sequential_IO.
  Gyakorlás az elso zh-ra.

 8. Eloadás:

  Mutató típusok. Dinamikus memóriakezelés.
  Felszabadítás és szemétgyujtés. Controlled.
  Láncolt adatszerkezetek megvalósítása.
  Aliased.

  Gyakorlat:

  A Verem típus megvalósítása láncolt adatszerkezettel. Controlled?
  Láncolt ábrázolás elore nem ismert méretu adatok feldolgozásához, például fájl feldolgozása. Rendezofa megvalósítása. AVL-forgatás?

 9. Eloadás:

  A párhuzamos programozás problémái.
  Ada taszkok. Ütemezés, randevú.

  Gyakorlat:

  Az ütemezo vizsgálata. Sorbanállás. A kocsmás feladat elkezdése. (Kocsmáros, részegek és egyetemisták elso változatai, select nélkül. Diszkrimináns, Tasking_Error, delay.)
  Álvéletlenszámok eloállítása. Parancssori argumentumok lekérdezése.

 10. Eloadás:

  A select utasítás. Néhány nevezetes szinkronizációs feladat.

  Gyakorlat:

  A kocsmás feladat folytatása: a különbözo select utasítások.

 11. Eloadás:

  Védett egységek.

  Gyakorlat:

  A kocsmás feladatban az ajtó átírása védett egységre.
  Gyakorlás a második zh-ra.

 12. Eloadás:

  Érdekességek az Ada nyelvbol.
  Pragmák, reprezentációs eloírások, megszakítások, elosztott rendszerek.
  Objektum-orientált programozás: tagged, 'Class stb.
  Alegységek. Átnevezés.
  Más nyelvekhez kapcsolódás. JGNAT.
  Néhány programkönyvtár: adatszerkezetek, socket, svgalib stb.

  Gyakorlat:

  Gyakorlás a második zh-ra.