Példák az Ada zh elméleti részén adott feladatokra

Tekintsünk egy case-utasítást.
case E is
 when <valami> => <utasítások>
 ...
end case;
A <valami> helyére:


Tekintsünk egy case-utasítást.

case <valami> is
 ...
end case;
A <valami> helyére:


Tekintsük az alábbi sablonparamétereket.

 1. generic type T is private; ...
 2. generic type T is limited private; ...
Melyik állítás igaz?


Tekintsük az alábbi sablonparamétereket.

 1. generic type T is array (Character) of Float;
 2. generic type T is array (Character range <>) of Float;
Melyik állítás igaz?


Lehet-e egy tömb típus indextípusa indefinit (nem teljesen meghatározott) típus?


Megváltoztatható-e a diszkrimináns értéke egy diszkriminánsos rekord típusú változóban?


Melyek igazak az alábbi állítások közül?

 1. Egy programozási nyelv szemantikája azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek az adott nyelven írható összes lehetséges, formailag helyes programot definiálják.
 2. Dinamikus típusellenőrzésen azt értjük, amikor a program futása közben kerül ellenőrzésre az, hogy a programban szereplő kifejezéseket típusuknak megfelelő módon használtuk-e.


Melyek igazak az alábbi állítások közül?

 1. Blokkszerkezetesnek nevezünk egy nyelvet, ha írhatók benne blokk utasítások, és ezek a blokk utasítások egymásba ágyazhatók.
 2. Az előfordító szerepe az, hogy a fordítás első fázisában a legalapvetőbb szintaktikus hibákat felfedje.